ข่าวสวัสดิการ

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 มี.ค. 2567 เวลา 10:28 น.
 1682

               สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 โดยจะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
               กรณีที่มีหนี้เงินกู้สามัญสวัสดิการ(สส.) หรือค้างชำระรายเดือน หรือค้างชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรมธรรม์ที่ 6 ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเงินสวัสดิการดังกล่าวมาชำระ หากมีเงินสวัสดิการคงเหลือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากต่อไปUploadImage

UploadImageสอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202

มือถือ/Line ID: 0896351010