ข่าวกิจกรรม

การอบรม Workshop การใช้งานระบบบริการทางการเงิน CMCOOP ONLINE

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 10:58 น.
 51
               เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม “Workshop การใช้งานระบบบริการทางการเงิน CMCOOP ONLINE” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น มีคณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และผู้ประสานงานหน่วยบริการ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด