ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 18:43 น.
 79
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบท่านสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการ เพื่อขอปรึกษาหารือทุนดำเนินงานกับสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ฯ