ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มี.ค. 2567 เวลา 16:08 น.
 130
               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.09 น. นายสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรในสำนักงานและผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด