ข่าวกิจกรรม

โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 15:58 น.
 348
               เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวชัชฎา ตันจินะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” แก่นายจักรพันธ์ เทพคุณ รองประธานกรรมการ นายธนากร เม่นแต้ม ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อเชิญชวนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ และรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ออมเงิน โดยออมขั้นต่ำวันละ 10 บาท โดยมีวิธีการออม 3 วิธี ได้แก่ การเปิดบัญชีเงินออมใหม่กับสหกรณ์ การใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่กับสหกรณ์ และหยอดกระปุกออมสินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือทำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาฝากกับสหกรณ์ เริ่มต้นการออมในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด