ข่าวกิจกรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชสอ.

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 13:48 น.
 98
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์สมาชิกที่สนับสนุนธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) สูงที่สุด ในรอบปีบัญชี 2566 ในช่วงพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
               และขอแสดงความยินดีแด่ ท่านสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)