ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” สจก.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 15:31 น.
 115
               นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์ ประธานกรรมการการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 5,000.00 บาท งานนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งเสริม พัฒนา การจัดเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การสหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ 6 ฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 130 คน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่