ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิก หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 1085
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะสมาชิกในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิก หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง "การใช้บริการด้านการเงินโดยใช้ระบบ CMCOOP Online & Internet Banging" พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญชี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและการให้บริการ Online ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่