ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 น.
 1424
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และ นายสิงหะ นิกรพันธุ์ อนุกรรมาธิการ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ เรื่อง “การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด”

               โดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ฯ