ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์และสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีนายไพบูลย์ พุทธวงค์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
 421
               วันที่ 8 มีนาคม 2564 เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์และสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ จำนวน 10 ท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด