ข่าวกิจกรรม

งานทำบุญสหกรณ์เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 414
               นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประกอบพิธีทำบุญสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 61 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด