ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 809
               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ ชุด PPE ถังขยะ ถุงขยะ หน้ากากอนามัย เฟสชิว หมวกคลุมผม กระดาษชำระ ทิชชู่เปียก เทปกาว แอลกอฮอล์ล้างแผล เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รวมมูลค่า 50,000 บาท
2. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมมูลค่า 25,000 บาท
3. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมูลค่า 25,000 บาท