ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 17:11 น.
 1630
               วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายธำรงรัฐ จอมสืบ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ของตนเองได้ โดยมีนายสมคิด วงศ์สุนทร รองประธานกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ