ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 14:34 น.
 294
โครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564 หลักสูตร “บริหารจัดการหน่วยบริการในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่