ข่าวกิจกรรม

ชสอ.เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 08:50 น.
 157
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์  ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาเยื่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์