ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:34 น.
 136
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 3,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา (งานลูกเสือ) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด