ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 16:29 น.
 387
               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นางสาวศุภาภรณ์ ถ่านคำ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Information Technology CMCOOP” ตามโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง “การใช้บริการด้านการเงิน โดยใช้ระบบ CMCOOP Online & Internet Banking” แก่สมาชิกของหน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง โดยมีนายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมหน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่