ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการเทศบาลนครเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 16:48 น.
 64
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นางอภิชดา สารพรนวัช และว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสินเชื่อ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความรู้​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​งานสินเชื่อ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนสมาชิก หน่วยบริการเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่