ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอจอมทอง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:43 น.
 422
               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอจอมทอง และพบปะพูดคุยกับสมาชิก โดยมี นายชัยกฤต ประไพพิศ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาชิกหน่วยบริการอำเภอจอมทอง ณ ห้องประชุมพรหมมงคล โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่