ข่าวกิจกรรม

สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สกจ.เชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มี.ค. 2567 เวลา 11:02 น.
 37
               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวนิตยา ไตรปิ่น รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 85 แพ็ก สนับสนุนโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               โดยมีนางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำมาเป็นน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่