ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 09:40 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 08:52 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ประจำปี 2560”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “พิธีสระเกล้าดำหัวผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 12:38 น.

รายการเงินรอตรวจสอบของสมาชิก

เงินของสมาชิกท่านใด.......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมาแล้วไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นของใคร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:46 น.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก (Workshop For Service Mind 2nd)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก (Workshop ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:40 น.

สหกรณ์ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:47 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก" (Workshop For Service Mind 2nd)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:40 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว

วันที่ 19 เมษายน 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และนางอัญชลี อุปนันท์ ...

โดย admin -  วันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 10:36 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 11:47 น.

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ...

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 12:46 น.

เบอร์โทรติดต่อภายใน

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร ...

อัลบั้มภาพ