ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 14:11 น.

ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรม...

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:29 น.

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

กรมธรรม์ที่ 7 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บาท กรมธรรม์ที่ 8 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บ...

โดย admin -  วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 10:01 น.

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:48 น.

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้แก่สมาชิก เข้าศึกษาดูงาน และศึกษาประสบการณ์การพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมิน "โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จึงได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล ...

โดย admin -  วันที่ 09 มิ.ย. 2560 เวลา 15:49 น.

ประกาศเลื่อนการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ จากวันที่ 8 ก.ค. เป็น 15 ก.ค. 2560

ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2560 ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2560 เวลา 14:52 น.

หลักเกณฑ์"เงินกู้สามัญกองทุนสวัสดิการสมาชิก" ประจำปี 2560

โดย admin -  วันที่ 01 มิ.ย. 2560 เวลา 14:14 น.

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 11:24 น.

ประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ครั้งที่1 ประจำ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15:10 น.

แสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ ...

อัลบั้มภาพ