ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาคมฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สคช. อีกจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.
 132
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

 
>> ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การกระทำที่ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อีกจำนวน 4 คน <<


>> ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อีกจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2566-2567 <<
 
>> ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อีกจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2566-2567 <<