ข่าวสวัสดิการ

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ "หกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 น.
 3517
               เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2564
สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ติดต่อสอบถามและตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการ หรืองานสวัสดิการ ตั้งแต่วันนี้
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการหกสิบยี่สิบแสน ประจำปี 2564
ในวันที่ 5 เมษายน 2564

UploadImage
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010