ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-70 ปี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30 น.
 375
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
อายุระหว่าง 20-70 ปี
(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2494 - 2544 เท่านั้น)
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564


UploadImageUploadImage

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สส.สท.,
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
โทร: 052-001-476, 093-304-0076